Kataster Žiar nad Hronom

Všetky potrebné dokumenty, súvisiace s predajom / kúpou Vašej nehnuteľnosti a vklad do katastra vybavíme za Vás.

Ak si napriek tomu želáte ísť na kataster Žiai nad Hronom osobne, radi Vás budeme sprevádzať. Naše právne oddelenie Vám pripraví podklady na bezpečný prevod nehnuteľností, upozorní Vás na prípadné potrebné úkony pred vkladovým konaním ako je napr. oprava starého trvalého pobytu na liste vlastníctva, ak ste sa medzičasom presťahovali.

 

 

 

 

Správa katastra Žiar nad Hronom

Kontakt :

ul. SNP 118,
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: +421 45 281 99 21
Fax: +421 45 67 16 597
E-mail: skzh@skgeodesy.sk


(kataster nehnuteľností  v Žiari nad Hronom )

Úradné hodiny :
  

Podateľňa

Pre verejnosť

Pre geodetov

Pondelok

7:30 - 15:30

8:00 - 12:00

13:00 - 15:00

7:30 - 15:30

Utorok

7:30 - 15:30

 

 

7:30 - 15:30

Streda

7:30 - 16:30

8:00 - 12:00

13:00 - 16:30

7:30 - 16:30

Štvrtok

7:30 - 15:30

 

 

7:30 - 15:30

Piatok

7:30 - 14:30

8:00 - 12:30

 

7:30 - 14:30

                                                     
Riaditeľ Správy katastra
Ing. Miroslav Mešťan